Přihláška k účasti na konferenci

„Cesta k optimálnímu složení a dávkování iontových infuzí“

Třeboň 26. 4. – 27. 4. 2018
Abstrakta přednášek a posterů zařazených do programu prosíme zaslat nejpozději do 10. dubna 2018 e-mailem na adresu v.machova@ardeapharma.cz nebo v písemné podobě poštou na adresu: ARDEAPHARMA, a.s., Věra Machová, Třeboňská 229, 373 63 Ševětín.

Včas přihlášeným účastníkům bude zaslán úplný program včetně složenky na úhradu registračního poplatku a sdělení o místě ubytování.