Archiv aktualit

25.10.2017

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

Společnost ARDEAPHARMA, a.s. vyhlásila veřejnou zakázku "Balicí etiketovací linka". Zakázka je realizována v rámci projektu Inovace ARDEAPHARMA, a.s., CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_014/0004450, spolufinancovaného v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (INOVACE - Inovační projekt). Lhůta pro nabídky je stanovena na 10.11.2017 do 10.00 hod.

 

12.10.2017

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

Společnost ARDEAPHARMA, a.s. vyhlásila dne 12.10.2017 veřejnou zakázku "Dodávka parního sterilizátoru". Zakázka je realizována v rámci projektu Inovace ARDEAPHARMA, a.s., CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_014/0004450, spolufinancovaného v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (INOVACE - Inovační projekt). Lhůta pro nabídky je stanovena na 30.10.2017 do 10.00 hod.

 

09.10.2017

Mimořádná valná hromada

Dne 10.11.2017 od 13:00 se koná Mimořádná valná hromada a.s. ARDEAPHARMA.

 

01.09.2017

Ukončení veřejné zakázky

Veřejná zakázka "Dodávka atomového spektrometru" byla uzavřena 1.9.2017

 

14.08.2017

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

Společnost ARDEAPHARMA, a.s. vyhlásila dne 14.8.2017 veřejnou zakázku "Dodávka atomového spektrometru". Zakázka je realizována v rámci projektu Inovace ARDEAPHARMA, a.s., CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_014/0004450, spolufinancovaného v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (INOVACE - Inovační projekt). Lhůta pro nabídky je stanovena na 1.9.2017 do 10.00 hod.

 

06.06.2017

Konference Třeboň 2018

Ve dnech 26. a 27. dubna 2018 se bude konat tradiční konference v Třeboni s názvem:“Cesta k optimálnímu složení a dávkování iontových infuzí.

 

02.06.2017

Certifikace dle ISO

ARDEAPHARMA a.s. na základě provedeného auditu ve dnech 31.5.-1.6.2017 získala certifikaci dle ISO 9001:2015 a ISO 140001:2015 na činnosti spojené s výrobou léčiv a prováděním chemické, mikrobiologické a biologické kontroly léčiv.

 

10.04.2017

Nový kolega - procesní manažer

Dne 10.4.1017 nastoupil nový kolega Ing. Martin Kolář do funkce procesního manažera QA.

 

20.02.2017

Valná hromada

Dne 29.3.2017 se koná Valná hromada ARDEAPHARMA, a.s. od 13,00 v sídle společnosti.

 

15.02.2017

Konference 2016 - sborník

Byl vydán sborník přednášek z konference 2016 a rozeslán účastníkům konference.27.01.2017

Dotace na inovaci

Bylo obdrženo rozhodnutí o poskytnutí dotace v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

 

14.12.2016

Nabídka zaměstnání

Hledáme zaměstnance na pozici procesního inženýra. Další informace poskytne Ing. Máchal.

 

04.11.2016

Dotace FV10454

Byla podepsána smlouva č. FV10454 mezi ARDEAPHARMA a.s. a MPO ČR o poskytnutí účelové podpory. Toto bude řešeno ve spolupráci s FN Hradec Králové a VÚOS a.s. Pardubice.

 

02.05.2016

Konference 2016

Ve dnech 28. a 29.4.2016 se uskutečnila v Třeboni v Lázních Aurora tradiční konference s názvem „Renesance použití iontových roztoků – výhody a pravidla správné aplikace“.

 

19.02.2016

Bodové ohodnocení konference v Třeboni

Konference v Třeboni 2016 je zařazena jako vzdělávací akce České lékařské komory pod číslem 41801 a účast je ohodnocena 12 kredity, Česká lékárnická komora vede akci jako vzdělávací pod registračním číslem 16318 a 14-ti bodovým ohodnocením a Česká asociace sester zařadila akci pod číslem KK/341/2016 s ohodnocením 8 kredity.

 

15.02.2016

Valná hromada

Valná hromada a.s. se koná dne 23.3.2016 od 13:00. Veškeré informace podá Ing. Máchal.

 

11.02.2016

Konference Třeboň 2016

Na našich stránkách byl uveřejněn definitivní program konference v Třeboni 28.4. a 29.4.2014. Na konferenci se můžete přihlásit on-line přes webové rozhraní nebo odesláním písemné přihlášky přiložené k programu konference.

 

23.02.2015

Valná hromada

Valná hromada se koná dne 26.3.2015 od 13:00. Veškeré informace podá Ing. Máchal

 

28.01.2015

UPOZORNĚNÍ!!! Zrušení faxu

Od 1.2.2015 ARDEAPHARMA, a.s. ukončuje používání faxového spojení. Pro další korespondenci je nutné (resp. doporučujeme) používat elektronickou nebo běžnou poštu.

 

28.01.2015

KONFERENCE 2016

Ve dnech 28. a 29. dubna 2016 se bude konat tradiční konference v Třeboni s názvem: Renesance použití iontových roztoků - výhody a pravidla správné aplikace.

 

22.01.2015

Důležité! Elektronické faktury

Dnešního dne byla zprovozněna emailová adresa určená výhradně pro příjem zasílaných elektronických faktur.

 

12.11.2014

Smlouva s EKO-KOM

ARDEAPHARMA, a.s. uzavřela smlouvu o sdruženém plnění se společností EKO-KOM, a.s. s účinností od 10.10.2014.

 

30.06.2014

Změna příbalové informace

Upozorňujeme na změnu v PI u přípravků NHC 4,2% a 8,4% týkající se možného výskytu částic.

 

24.06.2014

Přidělení evidenčního čísla

Na základě vydaného povolení k výrobě léčivých přípravků přidělil SUKL naší společnosti evidenční číslo 547 pro ověřování jakosti léčivých a pomocných látek v rozsahu: zkouška na sterilitu, mikrobiologická nezávadnost, chemické/fyzikální a biologické zkoušení.

 

18.02.2014

Bodové ohodnocení konference v Třeboni

Konference je zařazena jako vzdělávací akce České lékařské komory pod číslem 33579 a účast je ohodnocena 10 kredity, Česká lékárnická komora vede akci jako vzdělávací pod registračním číslem CV 14101 a 14-ti bodovým ohodnocením a Česká asociace sester zařadila akci pod číslem KK/281/2014 s ohodnocením 8 kredity.

 

28.01.2014

Přihláška na konferenci

Upozorňujeme na možnost přihlásit se již nyní na konferenci Třeboň 2014. Přihlášku můžete zaslat písemně nebo "on-line" na našich www stránkách.

 

02.09.2013

Nový zaměstnanec

Dnes nastoupil do firmy nový zaměstnanec na místo dokumentaristy.

 

26.08.2013

Konference 2014

Příprava konference v Třeboni pokračuje. Název konference je Voda, minerály a funkce orgánů - zásadní principy v medicíně. Termín konání zůstává nezměněn 24. až 25. dubna 2014.

 

29.07.2013

Nová kolegyně

Vítáme mezi námi novou kolegyni, Ing. Janu Klečackou, na pozici manažerky pro registraci léčiv.

 

19.07.2013

Konference 2014

Začínáme s přípravou konference v Třeboni. Termín konání je 24. až 25. dubna 2014.

 

05.04.2013

Nová zaměstnankyně

8.4.2013 nastupuje nová zaměstnankyně na pozici dokumentaristky.

 

31.03.2013

Ukončení pracovního poměru

K 31.3.2013 ukončil pracovní poměr Ing. Petr Mikeš z důvodu odchodu do penze. Za ARDEAPHARMA a.s mu děkujeme za odvedenou práci a přejeme do dalších let pevné zdraví.

 

04.01.2013

Nabídka zaměstnání

ARDEAPHARMA, a.s. hledá vhodného kandidáta (kandidátku) na pozici dokumentaristy (documentary, regulatory affairs). Veškeré informace poskytne Ing. Máchal (viz kontakty na www).

 

09.11.2012

Okružní test

Laboratoř ARDEAPHARMA, a.s. úspěšně splnila podmínky mezilaboratorního srovnávacího testu na bakteriální endotoxiny. V září tohoto roku organizovala firma Biogenix, s.r.o. mezilaboratorní srovnávací testy na detekci bakteriálních endotoxinů a určení citlivosti lyzátu. V obou zkouškách naše laboratoř dosáhla požadované úrovně výsledků.

 

17.09.2012

Fotogalerie

Na našich webových stránkách byla zprovozněna fotogalerie. Aktuálně jsou zde fotografie z konferencí v Třeboni v roce 2010 a v roce 2012.

 

25.05.2012

Porucha technologie

Dne 30.3.2012 došlo v naší firmě k poruše na sterilizačním zařízení. Po servisních obtížích s dodavatelem technologie byla výroba obnovena 11.5.2012. V současné době se intenzívně pracuje na zmírnění nedostatku některých přípravků. A za případné sortimentní výpadky se omlouváme. V případě potřeby aktuální informace poskytnou naši odpovědní pracovníci odbytu či vedení výroby.

 

08.03.2012

Konference 2012

Termín příjmu přihlášek na konferenci 2012 byl prodloužen do 30. března 2012.

 

05.01.2012

Konference 2012

Program a přihláška na konferenci "Jak se změnil pohled na vodní, minerální a acidobazický metabolismus - interpretace fyziologa, biochemika a klinika", pořádané 26. a 27. dubna v Třeboni, jsou umístěny na našich webových stránkách v sekci Konference 2012.

 

05.04.2011

Konference 2012

Opět připravujeme ve spolupráci s ČLS JEP-SKVIMP a Farmaceutickou společností-sekcí nemocničních lékárníků konferenci v roce 2012 v Třeboni. Termín konání je 26. až 27. dubna.

 

13.08.2009

Smutná zpráva

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že dne 12.8.2009 zemřel ve věku 81 let RNDr. PhMr. Lumír Jindra. Odešel přední odborník v oblasti infúzní terapie a také jeden ze zakladatelů tradice této výroby v Ševětíně.

 

14.05.2009

1. oznámení

V současné době je rozesílána 1. informace na konferenci v roce 2010 s předběžným názvem Minerály - pilíře metabolismu a regulace objemu

 

04.02.2009

Konference 2010

Opět připravujeme konferenci na rok 2010 v Třeboni. Předběžný datum konání byl stanoven na 29. - 30.4.2010.
Název a program jsou zatím v přípravách.

 

01.02.2009

Nový pracovník

Od 1.2.2009 nastoupil místo Ing. Labikové Ing. Vojtěch Dadák, CSc. jako vedoucí kontroly kvality.

 

19.02.2008

Stránky v rekonstrukci

Prosíme o strpení, stránky v anglickém jazyce jsou momentálně v částečné rekonstrukci.
Děkujeme za pochopení
11. ročník konference v Třeboni

27. 04. 2022

Vážení účastníci,

zítra v 13:00 začíná 11. ročník odborné konference. Těšíme se na Vás v Třeboni.

 

Organizační tým konference

Konference Třebon 2022

15. 03. 2022

Vážení hosté,

přihlašování na konferenci v Třeboni 2022 s názvem Vztah energetické potřeby a elektrolytové rovnováhy bylo spuštěno.

Prosíme zájemce o účast o vyplnění přihlášky.

 

Děkujeme.

Organizační tým konference

Konference SEPSE a ISICEM 2022

15. 03. 2022

Naše společnost se zúčastní konference Colours of Sepsis v Ostravě a konference ISICEM v Bruselu.

Konference v Třeboni 2022

28. 01. 2022

XI. ročník odborné konference na téma „Vztah energetické potřeby a elektrolytové rovnováhy“

Termín konání: 28. – 29. 4. 2022

Místo konání: Přednáškový sál Lázně Aurora Třeboň

Akreditace akce:

ČLK – ID akce 104926, ohodnocena 12-ti kredity

ČLnK – 28.4.2022 pod číslem 21722, ohodnoceno 7 body

ČLnK – 29.4.2022 pod číslem 21723, ohodnoceno 10 body

 


 

Konference v Třeboni 2022

02. 12. 2021

Vážení účastníci,

jak již bylo uvedeno v letošním roce na on-line konferenci, na jaře roku 2022 je plánovaná konference v Třeboni v tradičním termínu 28.4.2022-29.4.2022.

 

Temá konference bude: Vztah energetické potřeby a elektrolytové rovnováhy

 

Těšíme se na osobní setkání s Vámi.

 

Organizační tým konferenceKonference 2021

30. 04. 2021

Vážení účastníci konference,

děkujeme Vám za přihlášky na letošní konferenci. Konference začne v úterý 4.5.2021 v 15:00. Všem přihlášeným byl rozeslán informační e-mail s odkazem pro připojení ke konferenci.

Pokud jste se ještě nezaregistrovali, můžete tak zdarma učinit v záložce přihláška.

Těšíme se na Vás během on-line konference.

Hezký den,

Organizační tým konference 

Program on-line konference 2021

08. 03. 2021

Vážení účastníci,

program on-line konference 4.5.2021-6.5.2021 si můžete prohlédnout v přiloženém souboru níže.

Program konference 2021 

Těšíme se na Vaši účast.

Konference, tentokráte on-line

05. 03. 2021

Vážení účastníci konferencí v Třeboni, vzhledem k současné epidemiologické situaci se 10. ročník naší konference uskuteční on-line. Věříme, že i přes nemožnost setkávat se, se nám podaří pomocí moderních technologií vytvořit příjemné prostředí pro zajímavé přednášky a odbornou diskuzi.

 

Termín konference: 4.5.2021-6.5.2021, každý den od 15:00-18:00

Prosíme zájemce o účast o vyplnění přihlášky.

 

Děkujeme.

Nové identifikační číslo

02. 01. 2021

Na základě proběhlé fúze společnosti ARDEAPHARMA, a.s. dochází k 31.12.2020 ke změně identifikačního čísla a daňového identifikačního čísla. Aktuálně platné identifikační údaje společnosti jsou tyto:

ARDEAPHARMA, a.s., se sídlem Třeboňská 229, 373 63 Ševětín.

IČ: 07958595

DIČ: CZ07958595

Nové vedení společnosti

02. 01. 2021

ARDEAPHARMA, a.s. děkuje za dosavadní práci Ing. Milanu Máchalovi a PharmDr. Jiřímu Lešetickému. Jsme rádi, že naše spolupráce s oběma kolegy bude nadále pokračovat.

Od 1.1.2021 se ředitelem společnosti ARDEAPHARMA, a.s. stává PharmDr. Jan Kouřil a ředitelem výroby bude Ing. Vladimír Koranda.

PharmDr. Jan Kouřil a Mgr. Jan Matějka se rovněž stávají členy představenstva společnosti.

 

Nový přípravek

21. 05. 2020

Úspěšně jsme zaregistrovali nový přípravek - Dihydrogenfosforečnan draselný Ardeapharma 68 mg/ml. K dispozici je v balení 20x80ml 10x200ml. 

Přeložení konference v Třeboni na rok 2021

23. 03. 2020

Vzhledem k současné situaci se konference 2020 bohužel překládá na příští rok na termín 29.-30.4.2021.
Současné přihlášky musíme stornovat. Další bližší informace podá paní Věra Machová na telefonu 389 019 132.
Omlouváme se komplikace a budeme se těšit na setkání v příštím roce.


Vedení společnosti ARDEAPHARMA, a.s.

Řádná valná hromada 2020

23. 03. 2020

Dne 22.4.2020 se koná Valná hromada ARDEAPHARMA, a.s. v sídle společnosti.

 

Pozvánka na valnou hromadu

Konání konference v Třeboni 2020

18. 03. 2020

Do 31.3.2020 definitivně oznámíme, zda se bude konat konference v Třeboni 2020 v uvedeném termínu.

Přihláška na konferenci v Třeboni 2020

10. 01. 2020

Spustili jsme přihlašování na tradiční konferenci v Třeboni 2020.

 

Letošní konference má název: Nové cesty vývoje infuzních roztoků.

 

Přihlásit se můžete pomocí interaktivní přihlášky na tomto odkazu nebo přes záložku Přihláška v navigačním menu našich webových stránek.

 

Děkujeme za přihlášení a těšíme se na Vás!

Program konference v Třeboni 2020

25. 11. 2019

Konference v Třeboni na téma Nové cesty vývoje infuzních roztoků se uskuteční v termínu 29.4.2020 - 30.4.2020.

Program konference si můžete prohlédnou v přiloženém souboru. 

Program konference v Třeboni

Konference v Třeboni 2020

05. 09. 2019

Tradiční konference v Třeboni se uskuteční v termínu 29.4.2020 - 30.4.2020.

Název konference je Nové cesty vývoje infuzních roztoků.

Nástup zástupce vedoucího QC

05. 09. 2019

Dne 2.9. nastoupila na místo zástupce vedoucího QC paní Ing. Jitka Černá.

Nástup specialisty QA

03. 09. 2019

Dne 2.9.2019 nastoupil na místo specialisty QA pan Mgr. Jan Matějka.

Valná hromada 2019

22. 03. 2019

Dne 24.4.2019 ve 13,00 hod se koná v sídle společnosti řádná valná hromada a.s. ARDEAPHARMA.

Nástup vedoucího úseku technického zabezpečení

03. 01. 2019

1.1.2019 nastoupil na místo vedoucího úseku technického zabezpečení pan Stanislav Absolon.

Převzetí technologického areálu Ševětín

03. 01. 2019

Od 1.11.2018 se ARDEAPHARMA, a.s. stala majitelem technologického areálu Třeboňská 229.

IX. odborná konference proběhla úspěšně

11. 05. 2018

IX. odborná konference na téma Cesta k optimálnímu složení a dávkování iontových infuzí, kterou naše firma uspořádala ve spolupráci s Českou lékařskou společností JEP - Společností klinické výživy a intenzivní metabolické péče a Českou farmaceutickou společností – sekcí nemocničních lékárníků ve dnech 26. a 27. 4.2018 v Lázních Aurora Třeboň, proběhla úspěšně, s mimořádně kladnou odezvou odborné veřejnosti. Děkujeme všem přednášejícím a účastníkům za již tradiční vytvoření příjemné a přitom vysoce odborné atmosféry a těšíme se na X. ročník v roce 2020.Valná hromada ARDEAPHARMA, a.s.

22. 03. 2018

Dne 18.4.2018 od 13,00 hod se koná valná hromada a.s. ARDEAPHARMA v sídle společnosti. 

Pozvánka ŘVH 2018 >>>

Ukončení VŘ - "Inovace laboratorního inovačního systému"

22. 02. 2018

ARDEAPHARMA, a.s. ukončila výběrové řízení na veřejnou zakázku "Inovace laboratorního informačního systému". Vítězným dodavatelem je firma Process Automation Solutions s.r.o. – An ATS Company .

IX. odborná konference 26. a 27. dubna 2018 (program)

22. 02. 2018

Česká lékařská společnost JEP - Společnost klinické výživy a intenzivní metabolické péče a Česká farmaceutická společnost – sekce nemocničních lékárníků ve spolupráci s ARDEAPHARMA, a.s., Ševětín pořádají ve dnech 26. - 27.  dubna 2018 IX. odbornou konferenci na téma "Cesta k optimálnímu složení a dávkování iontových infuzí"

Veřejná zakázka 31.1.2018

01. 02. 2018

Společnost ARDEAPHARMA, a.s. vyhlásila dne 31.1.2018 veřejnou zakázku "IT systém skladového hospodářství a výroby".

Veřejná zakázka 10.1.2018

23. 01. 2018

Společnost ARDEAPHARMA, a.s. vyhlásila dne 10.1.2018 veřejnou zakázku "Inovace laboratorního informačního systému".

Veřejná zakázka 25.10.2017

20. 11. 2017

Společnost ARDEAPHARMA, a.s. vyhlásila veřejnou zakázku "Balicí etiketovací linka".

Veřejná zakázka 12.10.2017

20. 11. 2017

Společnost ARDEAPHARMA, a.s. vyhlásila dne 12.10.2017 veřejnou zakázku "Dodávka parního sterilizátoru".

Mimořádná valná hromada

20. 11. 2017

Dne 10.11.2017 od 13:00 se koná Mimořádná valná hromada a.s. ARDEAPHARMA.

Ukončení veřejné zakázky

23. 10. 2017

Veřejná zakázka "Dodávka atomového spektrometru" byla uzavřena 1.9.2017

Konference Třeboň 2018

23. 10. 2017

Ve dnech 26. a 27. dubna 2018 se bude v prostorách Lázní Aurora v Třeboni konat tradiční vzdělávací konference, tentokrát na téma: "Cesta k optimálnímu složení dávkování iontových infuzí"

Certifikace dle ISO

23. 10. 2017

ARDEAPHARMA a.s. na základě provedeného auditu ve dnech 31.5.-1.6.2017...