IX. odborná konference 26. a 27. dubna 2018 (program)

Česká lékařská společnost JEP
Společnost klinické výživy a intenzivní metabolické péče
a
Česká farmaceutická společnost – sekce nemocničních lékárníků
ve spolupráci
s
ARDEAPHARMA, a.s., Ševětín
pořádají
ve dnech 26. a 27. dubna 2018

IX. odbornou konferenci na téma

Cesta k optimálnímu složení a dávkování iontových infuzí

Místo konání: Lázně Aurora Třeboň - Společenský sál, Lázně Aurora, s.r.o., Třeboň
Termín konání: 26. a 27. dubna 2018


Registrace: 26. 4. 2018 od 8.00 hod. do 19.00 hod.
27. 4. 2018 od 8.00 hod. do 09.00 hod.
v recepci Lázní Aurora


PROGRAM KONFERENCE:

Čtvrtek 26. 4. 2018

13.00-14.00 hod. Slavnostní zahájení
14.00-16.00 hod. Blok „Interní a intenzivní péče“
(předsedající: Zadák Z., Těšínský P.)
14.00-14.20 hod. Je nutné bořit současná paradigmata složení a podávání iontových infuzí? Co máme měnit a co musíme zachovat (Zadák Z.)
14.20-14.40 hod. Aniontové složení infuzních roztoků - význam a metabolické dopady (Hyšpler R., Tichá A.)
14.40-15.00 hod. Balancovaný pohled na balancované roztoky: lze najít optimální složení infuzního roztoku pro různé situace? (Těšínský P.)
15.00-15.20 hod. Objemová terapie u elektrotraumat (Tokarik M.)
15.20-15.40 hod. Význam minerálů a použití iontových roztoků v neoperačních oborech (Staněk I.)
15.40-16.00 hod. Kazuistika
16.00-16.30 hod. Přestávka
16.30-18.50 hod. Blok „Chirurgie“
(předsedající: Jabor A., Havel E.)
16.30-16.50 hod. Matematická optimalizace podávání parenterálních přípravků – pohled do historie jako podnět do budoucna?
(Jabor A., Kazda A., Franeková J., Vlk T., Jablonský J.)
16.50-17.10 hod. Entero-renální syndrom - mýtus či realita? (Teplan V., Lukáš M.)
17.10-17.30 hod. Tekutinová resuscitace u netermických ztrát kožního krytu
(Klein L., Havel E., Fabian R., Paterová P.)
17.30-17.50 hod. Efektivní terapie krystaloidy v peroperačním období
(Dostálová V.)
17.50-18.10 hod. Akutní peritonitida a tekutinová léčba
(Havel E., Šafránek P., Bělobrádková E.)
18.10-18.30 hod. Vliv typu výživy na intenzitu pooperační nemoci
(Kaška M., Havel E., Kujovská Krčmová L., Javorská L,)
18.30-18.50 hod. Kazuistika
20.00 hod. Slavnostní večer

Pátek 27. 4. 2018

8.30-11.30 hod. Blok: „Infuzní léčba, poruchy mozku“
(předsedající: Sobotka L., Dostálová V.)
8.30-8.50 hod. Léky a nápoje, léky a iontové infuze
(Suchopár J.)
8.50-9.10 hod. Evoluce potřeby iontů během jednotlivých fází onemocnění
(Sobotka L.)
9.10-9.30 hod. Dysnatremie
(Kazda A.)
9.30-9.50 hod. Koncentrace vody v krvi a moči, "aquaemie" a "aquaurie" - důležitý parametr při hodnocení laboratorních výsledků
(Kubát K.)
9.50-10.20 hod. Přestávka
10.20-10.40 hod. Peroperační osmoterapie v neuroonkochirurgii
(Dostálová V.)
10.40-11.00 hod. Role sodíku v (pato)fyziologii mikrocirkulace
(Astapenko D.)
11.00-11.20 hod. Minerály a ledviny
(Pešková M.)
11.20-11.40 hod. Vliv cerebrální mikrodialýzy na podávání infuzní terapie v neurointenzivní péči
(Špatenková V.)
11.40-12.00 hod. Zakončení konference


Délka jednotlivých příspěvků je omezena na 15 min., diskuze 5 min.
Registrační poplatek:
pro členy ČLS JEP 400 Kč
pro nečleny ČLS JEP 600 Kč
zdravotní sestry 350 Kč
farmaceut. asistent 350 Kč
pro právnické osoby 25 000 Kč


Možnosti ubytování:  Hotel Regent, Garnihotel

Doprava:  Vlastním dopravním prostředkem: parkovat možno na hlídaném parkovišti Lázní Aurora nebo před      příslušným ubytovacím zařízením.
Autobusem: výstupní stanice „Třeboň – autobusové nádraží“
Železnicí: výstupní stanice „Třeboň – nádraží“
Od autobusového nádraží i od stanice ČSD bude zajištěna doprava do hotelu a penzionu.

Stravování: Večeře 26. 4. 2018 je zajištěna formou rautu, oběd 27. 4. 2018 je zajištěn v jídelně lázní.

Plocha pro prezentaci jednotlivých posterů: 100 x 100 cm
Abstrakta přednášek a posterů zařazených do programu prosíme zaslat do 31. března 2018 e-mailem na adresu nebo v písemné podobě poštou na adresu: Věra Machová, ARDEAPHARMA, a.s., Třeboňská 229, 373 63 Ševětín, tel: 389 019 132, mobil: 728 230 075
Maximální délka abstraktu: 1-2 stránky A4
Řádkování jednoduché
Písmo Times New Roman CE
Velikost písma 12
Formát MS WORD nebo RTF formát
V pořadí: název
autoři
celý název pracoviště
město
Abstrakta budou zveřejněna ve Sborníku vydaném při příležitosti konference, přiděleno ISBN 978-80-905627-2-1
Konference je zařazena jako vzdělávací akce České lékařské komory pod číslem 50035 a účast je ohodnocena 9 kredity. Česká lékárnická komora vede akci jako vzdělávací pod číslem 17812 a je ohodnocena 19 body. Akce je zároveň ve schvalovacím řízení ČAS a kreditové ohodnocení bude doplněno po vyjádření asociace.