Nové vedení společnosti

ARDEAPHARMA, a.s. děkuje za dosavadní práci Ing. Milanu Máchalovi a PharmDr. Jiřímu Lešetickému. Jsme rádi, že naše spolupráce s oběma kolegy bude nadále pokračovat.

Od 1.1.2021 se ředitelem společnosti ARDEAPHARMA, a.s. stává PharmDr. Jan Kouřil a ředitelem výroby bude Ing. Vladimír Koranda.

PharmDr. Jan Kouřil a Mgr. Jan Matějka se rovněž stávají členy představenstva společnosti.