Kontrolní laboratoř nabízí

Provedení zkoušek na čistotu u Aqua purificata a Aqua pro iniectione podle ČL (konduktivita - vodivost, celkový organický uhlík - TOC, bakteriální endotoxiny - LAL, hodnocení kontaminace částicemi pod hranicí viditelnost, zkoušky na sterilitu, zkoušky mikrobiálního znečištění a případně další rozbory dle požadavků). Nabízíme možnost smluvní výroby různých druhů vodných roztoků plněných do skleněných lahví po předchozí podrobné konzultaci.

 

Provedení fyzikálních, fyzikálně-chemických a chemických zkoušek léčiv, léčivých látek a ostatních pomocných látek, např. Aqaua destilata sterilisata.

 

Kontaktní údaje:

Ing. Lenka Absolonová

389 019 209

 

Ing. Vojtěch Dadák, CSc.

389 019 170