Politika kvality

Hlavní činností společnosti ARDEAPHARMA je výroba infuzních a injekčních přípravků, které jsou bezpečné, účinné, splňují přísné regulační standardy a uspokojují potřeby pacientů.

roztoky_ardeapharma

5 standardů kvality, které dodržujeme

1. Chráníme zdraví lidí. Prostřednictvím vyráběných léčivých přípravků a poskytovaných služeb pomáháme lékařům a lékárníkům naplňovat jejich poslání – léčit a chránit zdraví lidí.

2. Efektivní způsob léčby. V době, kdy se neustále zvyšují náklady na zdravotní péči, se snažíme prosazovat infuzní terapii jako efektivní a cenově méně náročný způsob léčby.

3. Špičková kvalita produktů. Nejvyšší prioritou naší firmy je dosažení přesně definované kvality vyráběných léčiv a špičkové kvality poskytovaných služeb při kontrole léčiv a zajištění jejich dodávky v požadovaném čase, sortimentu a množství.

4. Inovace. Investujeme a zavádíme do výroby a kontroly léčiv postupy a metody odrážející aktuální stav vědeckého poznání a technického pokroku.

5. Podporujeme naše zaměstnance. Podporujeme a rozvíjíme odborné i lidské vlastnosti zaměstnanců a tím vytváříme úspěšnou budoucnost naší společnosti.

Veškeré činnosti naší společnosti konáme v souladu s právními a dalšími požadavky, týkajícími se ochrany a tvorby životního prostředí. Životní prostředí nechceme svou činností zatěžovat, ale naopak zavedením účinné prevence jeho znečišťování jej pozitivně ovlivňovat a zefektivňováním výroby, maximálním využíváním vstupních zdrojů, tyto zdroje minimalizovat a šetřit.

V Ševětíně dne 5.5. 2021
PharmDr. Jan Kouřil
Ředitel společnosti, člen představenstva

Roztoky pro parenterální výživu Ardeapharma

Naše produkty a služby

Injekční a infuzní roztoky

Enterální výživa

 

Pomocné látky

 

Naše služby

 

Telefon

+420 389 019 160

Kde nás najdete

Třeboňská 229, 373 63 Ševětín

Email

info@ardeapharma.cz

Provozní doba skladu

Po – Pá: 6 – 14 hod

ARDEAPHARMA a.s.