Stránka, na kterou se chystáte vstoupit, je určena pouze pro zdravotnické odborníky ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy ve znění pozdějších předpisů, neboť materiály obsažené v této části stránek jsou určeny výhradně pro tyto osoby. Zdravotnický odborník je osoba, která je oprávněná předepisovat nebo vydávat humánní léčivé přípravky. Vstupem na stránku potvrzujete, že jste se seznámil s definicí zdravotnického odborníka podle uvedeného zákona a jste zdravotnickým odborníkem ve smyslu této definice. Potvrzujete, že jste si vědom rizik, kterým byste se vystavil, pokud byste nebyl zdravotnickým odborníkem a vstupoval byste na tyto stránky, jako například riziko nesprávného pochopení informací o používání konkrétních léčivých látek a léčivých přípravků, léčby konkrétních onemocnění a stavů, nesprávného vyhodnocení vlastního zdravotního stavu či zdravotního stavu jiné osoby, které mohou mít negativní dopad na Vaše zdraví či zdraví jiné osoby.

Přehled našich produktů

Specializujeme se na výrobu injekčních, infuzních a dalších vodných roztoků plněných do skleněných obalů.

Níže naleznete všechny naše produktové kategorie od iontových koncentrátů po roztoky pro parenterální výživu až po roztoky ovlivňující rovnováhu elektrolytů.

Iontové koncentráty

Iontové koncentráty

Lokální anestetika

Lokální anestetika

Roztoky ovlivňující acidobazickou rovnováhu

24

Roztoky vyvolávající osmotickou diurézu

28

Roztoky pro parenterální výživu

25

Kardioplegický roztok

29

Aqua pro iniectione

1

Roztoky ovlivňující rovnováhu elektrolytů

30