Roztoky chloridu sodného

Léčivý přípravek Ardeaelytosol conc. Natriumchlorid 5,85 % a 10 % obsahuje jako léčivou látku chlorid sodný. Přípravek se používá k léčbě hyponatrémie (jen při deficitu objemu tekutin a hypoosmolalitě), metabolické alkalózy a hypochlorémie.

Ardeaelytosol conc. natriumchlorid 5,85%

Ardeaelytosol conc. natriumchlorid 10%

SLOŽENÍ:

  5,85% 10% 
Léčivá látka:    
Natrii chloridum  58,5 g 100,0 g
Pomocná látka:    
Aqua pro iniectione ad    1000 ml      1000 ml
Obsah elektrolytů:    
Na+ 1000 mmol/l 1711 mmol/l
Cl- 1000 mmol/l 1711 mmol/l 
Osmotický tlak: 4 841 kPa 7 510 kPa
pH: 4,5 - 7,0 4,5 - 7,0

 

LÉKOVÁ FORMA:

Koncentrát pro infuzní roztok

Popis lékové formy: čirý, bezbarvý roztok

 

DRUH OBALU:

Skleněná infuzní lahev lehký DIN (100 ml, 250 ml), pryžová zátka typu I, hliníkový lemovací uzávěr

Velikost balení: 1x 80 ml, 1x 200 ml, 20x 80 ml, 10x 200 ml

6