Roztoky fosforečnanu sodného

Léčivý přípravek Ardeaelytosol conc. natriumhydrogenfosfát 8,7% obsahuje jako léčivou látku hydrogenfosforečnan sodný a dihydrogenfosforečnan sodný. Přípravek se používá k hypofosfatémie z různých příčin a při suplementaci fosfátových iontů při komplexní parenterální výživě.

Ardeaelytosol conc. natriumhydrogenfosfát 8,7%

SLOŽENÍ:

Léčivé látky:  
Natrii hydrogenophosphas dodecahydricus 71,6 g
Natrii dihydrogenophosphas dihydricus 15,6 g
Pomocné látky:  
Dinatrii edetas dihydricus 0,02 g
Aqua pro iniectione ad 1000 ml
Obsah elektrolytů:  
Na+  500 mmol/l
HPO42- 200 mmol/l
H2PO4- 100 mmol/l
Osmotický tlak: 1 452 kPa
pH:  6,0 - 8,0

 

LÉKOVÁ FORMA:

Koncentrát pro infuzní roztok

Popis lékové formy: čirý, bezbarvý roztok

 

DRUH OBALU:

Skleněná infuzní lahev lehký DIN (100 ml, 250 ml), pryžová zátka typu I, hliníkový lemovací uzávěr

Velikost balení: 1x 80 ml, 1x 200 ml, 20x 80 ml, 10x 200 ml

4