Roztoky trimekain hydrochloridu

Léčivé přípravky Injectio trimecainii chlorati Ardeapharma 0,5% a 1 % obsahují jako léčivou látku trimekain hydrochlorid. Přípravek se používá pro všechny druhy místní anestezie, zejména infiltrační, povrchové a svodné. Dále pak jako součást kardiopulmonální resuscitace nebo komplexní léčby rekurentní setrvalé ventrikulární tachykardie nebo ventrikulární fibrilace, kdy je podáván betablokátor nebo amiodaron nebo trimekain, zejména, ale nejen v případě kontraindikace amiodaronu nebo nereagování na podání betablokátoru či amiodaronu.

Injectio trimecainii chlorati Ardeapharma 0,5%

Injectio trimecainii chlorati Ardeapharma 1%

SLOŽENÍ:

  0,5% 1% 
Léčivá látka:    
Trimecaini hydrochloridum    5,00 g 10,00 g
Pomocné látky:    
Natrii chloridum 7,85 g  6,60 g 
Aqua pro iniectione ad    1000 ml     1000 ml LÉKOVÁ FORMA:

Injekční roztok

Popis lékové formy: čirý, bezbarvý roztok

 

DRUH OBALU:

Skleněná infuzní lahev lehký DIN (100 ml, 250 ml, 500 ml), pryžová zátka typu I, hliníkový lemovací uzávěr

Velikost balení: 1x 80 ml, 1x 250 ml, 1x 500 ml, 20x 80 ml, 10x 250 ml, 10x 500 ml

31