Roztoky ovlivňující acidobazickou rovnováhu

Vyrábíme koncentrované roztoky hydrogenuhličitanu sodného a arginin hydrogloridu.