Roztoky hydrogenuhličitanu sodného

Léčivé přípravky Ardeaelytosol conc. natriumhydrogenkarbonát 4,2% a 8,4% obsahují jako léčivou látku hydrogenuhličitan sodný. Přípravek se používá k léčbě metabolické acidóza u urgentních stavů a k terapii akutní hyperkalémie.

Ardeaelytosol conc. natriumhydrogenkarbonát 4,2%

Ardeaelytosol conc. natriumhydrogenkarbonát 8,4%

 SLOŽENÍ:

 4,2%   8,4%
Léčivá látka:    
Natrii hydrogenocarbonas 42,0 g  84,0 g
Pomocné látky:    
Dinatrii edetas dihydricus 0,025 g 0,05 g
Acidum aceticum glaciale    3 ml  6 ml
Aqua pro iniectione ad 1000 ml   1000 ml
Obsah elektrolytů:     
 Na+ 500 mmol/l 1000 mmol/l
 HCO3- 500 mmol/ 1000 mmol/l
Osmotický tlak:  2 418 kPa 4 835 kPa
pH: 7,0 - 8,5 7,0 - 8,5

  

LÉKOVÁ FORMA:

Koncentrát pro infuzní roztok

Popis lékové formy: čirý, bezbarvý roztok

 

DRUH OBALU:

Skleněná infuzní lahev lehký DIN (100 ml, 250 ml), pryžová zátka typu I, hliníkový lemovací uzávěr

Velikost balení: 1x 80 ml, 1x 200 ml, 20x 80 ml, 10x 200 ml

5