Roztoky ovlivňující rovnováhu elektrolytů

Vyrábíme základní roztoky ovlivňující rovnováhu elektrolytů

Fyziologický roztok

11

Ringerův roztok

15

Ringer laktát roztok

17

Darrowův roztok

7

Hartmannův roztok

13

Roztoky elektrolytů a glukózy

32

Roztoky elektrolytů s laktátem nebo acetátem

33