Ringerův roztok

Léčivý přípravek Ardeaelytosol R 1/1, známý též jako Ringerův roztok, se používá k doplnění vody a elektrolytů při izotonické a mírně hypotonické dehydrataci zejména při zvýšených ztrátách natria a chloridů (zvracení, průjmy), při ztrátách extracelulární tekutiny, při lehké metabolické alkalóze, při hypovolémii z vazodilatace - úraz teplem, epidurální anestézie, anafylaktický šok. Dále se přípravek používá jako nosný roztok pro další léčiva a při zvlhčování obvazových materiálů, oplachování.

Ardeaelytosol R 1/1

SLOŽENÍ:

Léčivé látky:  
Natrii chloridum 8,60 g 
Kalii chloridum  0,30 g 
Calcii chloridum hexahydricum  0,50 g 
(nebo 0,34 g calcii chloridum dihydricum)  
Pomocná látka:  
Aqua pro iniectione ad  1000 ml 
Obsah elektrolytů:  
Na+ 147,1 mmol/l 
K+ 4,0 mmol/l
Ca2+ 2,3 mmol/l
Cl- 155,6 mmol/l
Osmotický tlak: 676 kPa
pH: 5,0 - 7,5LÉKOVÁ FORMA:

Infuzní roztok

Popis lékové formy: čirý, bezbarvý roztok

 

DRUH OBALU:

Skleněná infuzní lahev lehký DIN (100 ml, 250 ml, 500 ml), pryžová zátka typu I, hliníkový lemovací uzávěr

Velikost balení: 1x 80 ml, 1x 100 ml, 1x 250 ml, 1x 500 ml, 20x 80 ml, 20x 100 ml, 10x 250 ml, 10x 500 ml

15