Roztoky vyvolávající osmotickou diurézu

Vyrábíme roztoky manitolu