Roztoky vyvolávající osmotickou diurézu

Léčivý přípravek Ardeaosmosol Ma10-Ma20 obsahuje jako léčivou látku manitol. Přípravek se používá k podpoře diurézy v rámci prevence a terapie oligurické fáze akutního renálního selhání na podkladě operací, šoku, traumatu, popálenin, podpůrná terapie edematózních stavů, k terapii a prevenci nitrolební hypertenze. Dále se přípravek používá u forsírované diurézy k urychlení eliminace toxických látek s ledvinovou clearance v terapii intoxikací a léčbě nitrooční hypertenze.

Roztoky manitolu

Roztoky manitolu – Ardeaosmosol Ma 10%, 15 % a 20 %

SLOŽENÍ Ma 10 % Ma 15 % Ma 20 %
Léčivá látka: Mannitolum 100 g 150 g 200 g
Pomocná látka: aqua pro inectione ad 1000 ml 1000 ml 1000 ml
Osmotický tlak 1 327 kPa 1 991 kPa 2 655 kPa
pH 4,0 - 7,0 4,0 - 7,0 4,0 - 7,0
 
LÉKOVÁ FORMA
Infuzní roztok
čirý, bezbarvý nebo nejvýše slabě nažloutlý roztok
 
DRUH OBALU
Skleněná infuzní lahev, lehký DIN (100 ml, 250 ml, 500 ml), pryžová zátka typu I, hliníkový lemovací uzávěr
Velikost balení: 1 x 80 ml, 1x 100 ml, 1 x 200 ml, 1 x 500 ml, 20 x 80 ml, 20 x 100 ml, 10 x 200 ml, 10 x 500 ml